เงื่อนไขการใช้คูปอง

คุณไม่ผ่านเงื่อนไขการใช้คูปอง อาจเกิดจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • ต้องเป็นบัญชีสมาชิกที่สมัครใหม่ ที่สร้างไว้ไม่เกิน 30 วัน
  • ต้องเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานเสียก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
  • ยอดขั้นต่ำการสั่งซื้อไม่ตรงตามเกณฑ์การใช้คูปอง