110 ฿

  • กลิ่นโคล่า
  • นิโคติน  40 mg.
  • ความจุ 2 ml.
  • น้ำหนัก 7 กรัม
  • จำนวนในการสูบ 400 – 500 คำ (ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 5-SP-000101 หมวดหมู่: